BIGBANG  V app Broadcast LIVE節目,公佈了下週放送的主人公!就是活躍於BIGBANG的忙內 勝利

NAVER V app(點此連結)上,​​BIGBANG成員們的個人節目是為了準備迎接BIGBANG出道9週年的禮物,9月的每週三晚間11時進行,一共播出5集。

 

9/2  BIGBANG  V app Broadcast LIVE節目,主人公為G-Dragon

9/9   BIGBANG  V app Broadcast LIVE節目,主人公為太陽

9/16 BIGBANG  V app Broadcast LIVE節目,主人公為T.O.P

9/23 BIGBANG  V app Broadcast LIVE節目,主人公為勝利

9/30 BIGBANG  V app Broadcast LIVE節目,主人公為大聲

直播將於週三晚間11時正式開始。 

150916BIGBANG-TOP-VAPP-002  

runningman 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()